Kontakt

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta:

Pastor Katharina Bläser
kathi@abylundskyrkan.se
0793-367962

Vice församlings föreståndare Sofia Wenhov
sofiawenhov@gmail.com
0705-310785

Ordförande Anna Ljungemyr
anna.ljungemyr@gmail.com

Kassör Inga-Lill Bley
0709-37 69 63, inga-lill.bley@bredband.net

Uthyrning sporthall kontrakt Richard Gustavsson
0705-87 80 12, richard@dags.se

Uthyrning kyrka och strötider sporthall Sofia Wenhov
0705-31 07 85, sofiawenhov@gmail.com